20, మార్చి 2017, సోమవారం

మరచిపోతున్నారు...!!

నేస్తం,
         ప్రతిభను గుర్తించడం పక్కన పెట్టినా కనీసం ఒకే ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళను పిలవాలని కూడా లేకుండా పోతోంది కొందరికి. కుటుంబాలకే పరిమితం అనుకున్న అహాలు, ద్వేషాలు సాహిత్యానికి కూడా అంటుకుంటున్నాయి. బయటివారు గుర్తించిన మన వాళ్ళ ప్రతిభను కళ్ళెదురుగా ఉన్నా మనం గుర్తించలేక పోవడం హాస్యాస్పదం. ఎక్కడెక్కడి వారికో ఆహ్వానాలు పంపి ఇంట్లో వాళ్ళను మర్చిపోయినట్లు ఉంది. ఇంట్లో వాళ్ళను పిలవాలా అని మళ్ళీ మరో ప్రశ్న వేయవద్దు. పిలువని పేరంటానికి ఎవరైనా ఎలా వస్తారు..? సాహిత్యం అందరికి సన్నిహితంగా ఉంటే  బావుంటుంది.మీ అంత గొప్పవాళ్ళు కాకపోయినా ఏదో అ ఆ లు నేర్చుకుంటున్న కొద్దిమందినయినా కాస్త ప్రోత్సహించండి. మీకేం పోటీ కాబోరు....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner