20, మార్చి 2017, సోమవారం

త్రిపదాలు...!!

1. ఆకర్షణకి వికర్షణకి మధ్యలో
నీ నా ల బంధం విలక్షణంగా
నిలబడి స్నేహానికి సరికొత్త అర్దానిస్తూ...!!

2. చీకటి చుట్టమై చేరినా
జ్ఞాపకాల నక్షత్రాలను దాయలేక
మది ముంగిలిలో వెన్నెలపూలు...!!
 

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner