18, మార్చి 2017, శనివారం

ఏక్ తారలు ..!!

1. కలలను తుంచకు_అలసిన మదికి ఆలంబన అవే కదా..!!
2. పద త్వరగా_పరుగులెత్తి పోయే కాలాన్ని మనం ఆపేద్దాం...!!
3. మాను మోడుబారిపోతోంది_అయినా కొత్త చివుర్ల కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉంది..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner