16, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

మణి మాలికలు...!!

1. కవ్విస్తోంది కాలం
నువ్వు లేని క్షణాలను గుర్తుచేస్తూ...!!

2. కవ్విస్తోంది కాలం
కనిపించని మనసు గాయాలను తలపిస్తూ...!!

3. కవ్విస్తోంది కాలం
కలలా కరిగిన జ్ఞాపకాలతో చేరి...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner