6, ఫిబ్రవరి 2010, శనివారం

స్నేహామృతం

మనము స్నేహాన్ని కోరుతున్నామంటే ఎదుటివారి లోని మంచి - చెడు రెండు సమం గా స్వీకరించాలి, అప్పుడే స్నేహానికి అర్ధం పరమార్ధం. సృష్టి లో దేముడు మనకు....మనకోసమే సృష్టించిన అపురూపమైన అనుబంధం స్నేహానుబంధం ..స్నేహితులని సంపాదించుకోండి కాని శత్రువులను పెంచుకోకండి...నాకేమో ఎంత శత్రుత్వం వద్దు అనుకున్నా కొన్ని తప్పడం లేదు.....ఇవి అన్ని మనకు మాములే కదండీ....ప్రయత్నలోపం లేకుండా ప్రయత్నిద్దాం అందరి స్నేహ హస్తాల కోసం....సరేనా!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner