25, జనవరి 2016, సోమవారం

పుత్తడి వెన్నెలే నిండెనెందుకో...!!

చీకటి తెరలు చుట్టు ముట్టాయి 
వేకువ వెలుగులను మరువమన్నాయి
చూసిన సిత్రాలను రేపటికి చూడలేవంటూ
రెప్పల మాటున దాయమన్నాయి
వెంటబడే వాస్తవాన్ని మరచిపొమ్మంటు
తడి ఆరని జ్ఞాపకాల పరదాలను
తనివిదీరా తడుముకోమన్నాయి
మనసైన మమతలను
మనసారా పలకరించుకోమన్నాయి
కనుల ఎదుట నిశీధి నిలువరించినా
మది నిండుగా పున్నమి ఆవరించిన
పుత్తడి వెన్నెలే నిండెనెందుకో...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner