8, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

ఏక్ తారలు..!!

​1.  బాధ్యతలెరుగని బంధాలే అన్నీ_పేరేదైతేనేం..!!

1.  మనిషెప్పుడూ నిత్య సంచారే_కాలంతో పరుగిడుతూ..!!

3.   మాటేం చేయగలదు_మనసుని చుట్టేయడం తప్ప..!!

4.  మనసు తెలిసింది_కనుచూపు చేవ్రాలులో..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner