29, జులై 2013, సోమవారం

ఇంతకీ ఎవరు నువ్వు...??

ఎందుకు ఇష్టమో చెప్పనేలేదు నువ్వు
ఎంత ఇష్టమో మాత్రం తెలియచెప్పావు...!!
ఊహలతో సహవాసమే అన్నావు
ఊపిరిగా మారమంటున్నావు...!!
మనసుకే బందీని అన్నావు
మనిషినే కట్టి పడేశావు...!!
కాలంతో పోటి పడలేనన్నావు
నా కాలమంతా నువ్వే తీసుకున్నావు...!!
మాటలే రావన్నావు మౌనమే నువ్వన్నావు
మౌనంతోనే మాటల గారడీలు చేశావు..!!
అన్ని మరచి పోతానన్నావు
మరుపన్నదే లేకుండా చేశావు నాకు...!!
ఇంతకీ ఎవరు నువ్వు...??

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

మహిది అలి చెప్పారు...

మనసుకు స్పృశించింది ... చాల బాగుంది

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు ఆలీ గారు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner