30, జులై 2013, మంగళవారం

ఏం మాయ సేసావో...!!

పొద్దు వాలి పోయింది
చీకటింటికి చేరింది
సుక్కల ఎలుగులో ఎక్కడని ఎతికేది
మబ్బుల మాటున దాగిన చల్లనయ్యను...!!
నిశి రాతిరి చీరని నక్షత్రాల మసక ఎలుగులో
అక్కడక్కగా అద్దుకున్న చుక్కలు... 
ఎక్కడో దూరంగా చిన్న తారక
అది నా మావ రూపేమో....!!
ఏ దిక్కునసూసినా ఏ పక్కకు ఎతికినా
నీ రూపే కాన వస్తోంది
నీ తలపే సుట్టు ముడుతోంది
ఇది మనసు సిత్రమో
మనిషి మాయో తెలియకుంది...!!
ఏం మాయ సేసావో...!!
ఏ మత్తు సల్లినావో...!!
ఎరికైతా లేదు.

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner