9, జులై 2013, మంగళవారం

నీకే వదిలేస్తున్నా.....!!

కలల అలల కవ్వింతల్లో
వలపు తలపు వరద గోదారై....
నీ ప్రేమ ప్రాంగణంలో.....
అలల కలలు ఆటాలాడగా...
ఎక్కడో  దాగిన జ్ఞాపకం
తొంగి చూసింది...
నువ్వున్నావేమోనని....!!
నీకేమో అంతా తొందరేనాయే....
ఎప్పుడెప్పుడు పారిపోదామా అని....!!
ఇంకాసేపు ఇక్కడే ఉంటే
బంధీవై పోతావేమోనని...భయం నీకు...!!
బంధనాలతో బంధించనూలేను....
భావాలతో కట్టిపడెయ్యనూలేను....
జ్ఞాపకంగా ఉంటావో....
గతంలా మిగిలిపోతావో....
నీకే వదిలేస్తున్నా.....!!

3 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Goutami News చెప్పారు...

మీ బ్లాగుని "పూదండ" తో అనుసంధానించండి.

www.poodanda.blogspot.com

mehdi ali చెప్పారు...

అందంగా ఉండి మనసుకు స్పృశించింది

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు ఆలీ గారు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner