29, జనవరి 2015, గురువారం

మణి మాలికలు....!!

1.మనసు నవ్వుకుంటున్నది
   మౌనమూ తన జతే అని  
2. మనసు నవ్వుకుంటున్నది
   మాయలు నేర్చిన నీ ప్రేమకు
3. మనసు నవ్వుకుంటున్నది
   నీ మొసలి కన్నీళ్ళను చూస్తూ
4. కోపం శాపమైంది నాకు
   వరాలన్నీ నువ్వు తీసుకుంటే
5. వ్యక్తిత్వం వదిలేసా నీ ప్రేమలో
  అంతు లేని ఆరాధనకు దాసోహమై
6. సడి చేస్తోంది మనసు
   పక్కనే మౌనం పలకరిస్తుటే
7. రహదారంతా రాళ్ళ బాటే
కన్నీళ్ళకు కరగని పాషాణాల్లా
8. నేనంటూ లేనే లేనుగా
నాదంతా నీవై పోయాక
9. జీవితమంతా కన్నీరే
ఆనందం నా దరి చేరక
10. నేనే నీవుగ కూడాముగా 
నువ్వు నేను ఒకటయ్యాక
11. కోల్పోయినా జ్ఞాపకాలలోనే
జీవిస్తూ ఎప్పటికీమణి మాలికలు

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner