9, జనవరి 2015, శుక్రవారం

నన్ను నే వదిలేసుకున్నా....!!

ఆత్మీయంగా చెంత చేరితే
అందమైన జ్ఞాపకానివనుకున్నా

విషాదాన్ని నా ముందుంచితే 
చెలిమికి చిరునామావనుకున్నా

నా మనసుతో ఆటలాడితే
తెలిసి తెలియని తొందరనుకున్నా

నువ్వెళిపోతూ ఒంటరిని చేస్తే
ఏకాంతాన్ని తోడిచ్చావని సంబరపడ్డా

నవ్వులన్ని నీతో తీసుకెళిపోతే
కన్నీటిని నాకుంచావని సరిపెట్టుకున్నా

రెప్ప పడితే కనుమరుగౌతావని
కలలనే కనుమరుగు కమ్మని ఆదేశించా

వెన్నెలంతా నువ్వెత్తుకెళితే
చీకటే నా చుట్టమని సరిపెట్టుకున్నా

నా జీవాన్ని నువ్వు తీసుకుంటే
నువ్వే నా జీవితమని నన్ను నే వదిలేసుకున్నా....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner