30, జూన్ 2015, మంగళవారం

బంధీలుగా చేయలేక...!!

నిశ్చలత కదులుతోంది అటు ఇటూ
మనసు మౌనానికి మాటలు వస్తే
రెప్పల మాటున కదిలే కలలకు
రూపం తెలియక...

అలజడికి విరామమే తెలియక  
అంతరంగానికి ఆలోచనల సంద్రాన్ని
అమర్చిన విధాత రాతకు విస్మయాన్ని
చిందించడం తప్ప...

ఒలికిన కన్నీటిలో వేల భాష్యాలు
మది భారాన్ని మోస్తున్నందుకేమో
దిగులు బరువుకు ఒరుగుతూ
నిండు చెలమలుగా...

పొందిక లేని భావాలు దొరకక
అల్లాడుతున్నాయి అక్షరాలు
ఎదలో నిండిన అసంతృప్తికి
జ్ఞాపకాలను బంధీలుగా చేయలేక...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner