20, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

ఏక్ తారలు...!!

1.కాలపు గిచ్చుళ్ళు_నువ్వు వదలిన జ్ఞాపకాలుగా నాతోనే మిగిలి పోతూ
2.వెన్నెలకెంత వేడో_నువ్వు వదలి వెళ్ళినా ఇంకా నాతోనే ఉండి పోతూ
3.ఒయారం వలసొచ్చినట్లుంది_ నీ రాక తెలిసినందుకేమో

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner