13, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

విన్నపం....!!

నా ఆత్మీయులు చాలామంది నాకిస్తున్న సలహాలకి నా మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు...

మీ అందరికి నా సమాధానం... అక్షరాన్ని అక్షరంగా చూడండి... వ్యక్తిగతానికి విలువనివ్వండి..  సంకుచితమైన ఆలోచనలు వద్దు.

నేను రాసే సమీక్షలు కానీ నాకున్న నేస్తాలు కాని అందరు చాలా వరకు తెలంగాణానేనండి. అది అక్షరానికి నేనిచ్చే విలువ. ప్రాంతీయత మీద ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళవి. కులానికి,ప్రాంతీయతకు మాత్రమే విలువ ఇచ్చే వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళది.  నా లిస్ట్ లో ఉండాలా, వద్దా అన్నది వాళ్ళ నిర్ణయం. నేనెప్పుడు ఎవరి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను ఆక్షేపించలేదు. కులం, ప్రాంతీయత మీద మీ ఇష్టాలను నాపై రుద్దవద్దు. 

ధన్యవాదాలు మీ అభిమానానికి

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner