11, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

ఖాళీలు మాట్లాడతాయి...!!

యుద్దానికి సన్నద్ధమై 
ఎదుదుదాడిని తట్టుకుంటూ
ప్రతికూల పరిస్థితిని తనకు
అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ
నిస్సహాయతను నీరుకారుస్తూ
సమాధానపు శస్త్రాలను
సూటిగా ఎక్కుపెట్టి
జీవితపు లోటుపాట్లను
పూరించే దిశగా పయనిస్తూ
అనుబంధపు ఆనవాళ్ళకై వెదుకుతూ
రాలిపడుతున్న చుక్కల్లో చేరుతూ
సంద్రపుహోరుకు ధీటుగా
నా మనసు ఖాళీలు మాట్లాడతాయి
అక్షరాలను ఆసరా చేసుకుని...!!

ఫిబ్రవరి నెల నవ మల్లెతీగలో టి. చంద్ర శేఖర్ ఆజాద్ గారు రాసిన మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ రైటర్ వ్యాసం చదివిన తరువాత నా స్పందన...

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner