6, జులై 2022, బుధవారం

బతుకుపాట..!!

ఏరెల్లిపోనాది

ఊరెల్లిపోనాది

మడిసెల్లిపోనాడు

మమతెల్లిపోనాది


బాటేదో బరువేదో

తెలియకపోయనే ॥ఏరెల్లి॥


మాటే మౌనమైనాది

గుండె చెరువైనాది

చేరలేని గమ్యాలకు

పయనం మెుదలైనాది


మనసేదో మాయయేదో

ఎరుకైతలేకపోయనే ॥ఏరెల్లి॥


బతుకే భారమైనాది

ఊపిరాడకుండాది

బంధాల ఎలియేతకు

పాణమే పోతున్నాది 


పాశమేదో మోసమేదో

తేడాలేకపోయనే ॥ఏరెల్లి॥


కట్టె కాలాలన్నా

కర్మ కడతేరాలన్నా

కాసుల కానుకలు 

తప్పనిసరాయనే


గమనానికైనా గమ్యానికైనా

గతజన్మ కారణమాయనే ॥ఏరెల్లి॥

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner