26, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

ఏక్ తారలు..!!

​1.  ఒంటరినన్న ఆలోచనే లేదు_నా ఏకాంతం నువ్వయ్యాక..!!

2.  కాలానికి కట్టు బానిసలమే అందరం_కర్మ ఫలితాలకు సాక్ష్యాలుగా..!!

3.  ఏ’కాంత’మది_సాగరంతో సహవాసం చేస్తూ..!!

4.  ప్రేమంటే ప్రేమే_ప్రేమించే ప్రేమకై ప్రేమతో😊..!!

5.  భావాలదేముంది మబ్బుల్లా ఆవరిస్తుంటాయి_ఏకాంతాన్ని ఒంటరిగా రమ్మంటే..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner