23, జనవరి 2015, శుక్రవారం

జాజిమల్లి ఎదురుచూపులు....!!

జాతరకు వేళాయే జతకు రావేల
జాజిమల్లి ఎదురుచూపులు గుచ్చలేదా
జాము రాతిరయినా జాగు చేయనేల
జాబిలమ్మకు తొలిపొద్దుకు పోటి కుదిరే
జాడ తెలియక మనసు గుబులాయే
జాలి లేని కాలం జరిగిపోతోంది
జారిపోయిన జ్ఞాపకాలు తగులుతున్నాయి
జాగృతిని మరచి స్వప్నాల్లో నిదురిస్తున్నాయి 
జానపదాలు నా రాతల్లో నిన్నే కలవరిస్తున్నాయి
జావళిలో భాగమై చేతులు కలిపాయి
జాతులు రీతుల స్వరాలు మరచి
జానకి రాముల కలయికకై కలవరించాయి...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner