30, జనవరి 2015, శుక్రవారం

ఏక్ తారలు...!!

30/1/15
1. మరణమే లేని ప్రేమకు_నీ రూపు దూరమౌనా
2. వెన్నెలంతా నాతోనే ఉంది_నువ్వింకేం తీసుకు వస్తావు
3. వాకిలి తీసే ఉంది_ఆ తట పటాయింపెందుకు
4. స్వరాలకు అందినవి_నా అక్షర భావాలేనేమో
5. గుప్పెడు గుండెలో_ఉప్పెనై చేరింది నీ ప్రేమ
6. మాయలు నేర్చింది_మోహంలో ముంచేస్తూ
7. అక్షర సుమాల అర్దింపు_ప్రేమను సైతం పరిమళింప చేస్తూ
8. అపార్ధపు ఆనవాళ్ళే_అనర్ధాలకు తెర తీస్తూ
9. ధరణి పుత్రే దరిజేరే_పసిడి పితాంబరాలెందుకు కోదండపాణికి
10. పారిజాతమే దివి నుంచి భువికి వచ్చె_సత్య అలుకని దీర్చ కన్నయ్య వెంట
11. చుక్కల సందడితో_గగనమంతా నవ్వులే
12. అతిశయమూ అలంకారమే_మది బాసలు పలికించే కనులకు
13. వన్నెలన్ని చిన్నబుచ్చుకున్నాయి_వెన్నెల సంతకాలు చేయలేదని
14. వెన్నెల దోచుకుంది మౌనాన్ని_నీ క్రీగంటి చూపుల భాషను తెలిపి
15. ఎన్ని అలుకలు నేర్వాలో_నీ మనసును గెలిచేందుకు
16. రేపటికి రాలిపోయే గులాబీల మాలలా_మది మెచ్చిన మనసుకి
17. ప్రతి పలకరింపు చేరదు_మనసు ముంగిలికి
18. నువ్వు దూరమౌతావని_నిదురనే పొమ్మన్నా
19. ఆ నమ్మకమే_ఎక్కడికి పోయిందో మరి

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner