16, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

నీతో నువ్వు నిజాయితీ గా వుండు

అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ వుంటుంది కొంతమందిని చూస్తూ వుంటే....ఎప్పుడూ నటిస్తూనే వుంటే మనతోనే కాకుండా వాళ్ళతో వాళ్ళు కుడా నటిస్తూనే వుంటారేమో అని. నటనే నిజమనే భ్రమలోనే బతుకుతున్నారేమో అని. పోనీ అందరితో గొడవలు ఎందుకులే సర్దుకు పోయే మనస్తత్వమా అంటే అదీ కాదు. ఎక్కడి మాటలు అక్కడ చెప్పి పబ్బం గడుపునే నైజం అని అనిపిస్తోంది..తప్పుని ధైర్యం గా తప్పు అని చెప్తే అదీ తప్పే ఇలాంటి వాళ్ళ దృష్టిలో. అందరికి చెప్తారు "వాళ్ళతో చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి, మోహమాటం లేకుండా మాట మోఖానే అడుగుతారు". దూరంగా వుండండి అని ఇలా చాలా జాగ్రత్తలు చెప్తారు. మరి వీళ్ళు మాత్రం అందరితో బానే నటిస్తారు. ఇంట్లోను, బయట కుడా నటించాల్సి రావడమంత దురదృష్టం మరోటి లేదు. పాపం వాళ్ళు అనుకుంటారు అబ్బో మనకు అందరి దగ్గర చాలా మంచివాళ్ళమని పేరు వుంది అని, కాని నటిస్తే ఎన్ని రోజులు నిజాన్ని దాచగలం చెప్పండి? ఏదో ఒక రోజు బయట పడక తప్పదు కదా! ఒక్కో సారి చెప్పాలనిపిస్తుంది "కనీసం రోజులో క్షణం ఐనా నీతో నువ్వు నిజాయితీ గా వుండు" అని.
మనకు నచ్చినట్లు మనం వుంటే అది నచ్చిన వాళ్ళే మనకు దగ్గరగా వస్తారు. ఇష్టం లేని వాళ్ళు మనతో ఇష్టం వున్నట్లు నటిస్తే మనకు ఒరిగేదేం లేదు కదా!! ఎవరికైనా కోపం వస్తే తిట్టుకోకండి....-:)

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner