1, నవంబర్ 2010, సోమవారం

ఎవరీమె ??మాట మౌనమై
మనసు మూగదై
పెదవి దాటని చిరునవ్వుతో
తెరచాటు నును సిగ్గు దోబూచులతో
అరుదెంచె అందాల అతివ.
ఎవరి ముగ్ధ మందార మకరందమాల?

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner