6, జనవరి 2022, గురువారం

రెక్కలు

1.  అక్కరకు రాని

బంధాలు

మక్కువ తీరని

పాశాలు


బుుణానుబంధాలు

గతజన్మ కర్మ ఫలితాలు..!!


2.   నేతల
పాలన
చేనేతల
జీవితాలు

సృష్టికర్త
చిద్విలాసాలు..!!

3.   అర్థమేదైనా
పరమార్థమిదే
బంధమేదైనా
అనుబంధం ధనాత్మకమే

నేటి నిజం
రేపటి చరిత్ర ఇదే..!!

4.  ప్రారబ్ధమూ
మన వెంటే
అదృష్ట దురదృష్టాలతో
సంబంధం లేకుండా

కాలం వదిలేసే భారమంతా
మనసుదేనంటూ..!!

5.   చందమామయ్యతో
చల్లదనం
సూరయ్యతో
చలిమంట వేసుకోవడం

అనుభూతుల ఆస్వాదనే
అనంత విశ్వంలో ఆనందం..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner