29, జనవరి 2022, శనివారం

త్రిపదలు..!!

​1.  అప్పుడప్పుడూ కొన్ని జ్ఞాపకాలు 

పలకరించి వెళుతుంటాయలా

కాలాన్ని మన గుప్పెట్లో దాచేసి..!!

2.  మనసందుకే

ముడుచుకు పోయింది

మాటల గారడిని మరువలేక..!!

3.  మౌనం గుట్టు విప్పేది 

మనసు తెలుసుకుంటావని

మాటలు వింటావని కాదు..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner