12, మే 2022, గురువారం

ఏక్ తారలు..!!

​1.  కలలకు వరాలే అన్నీ_శూన్యం చుట్టమయ్యాక..!!

2.   అనంతమై వ్యాపించా_శూన్యానికి  సవాలంటూ..!!

3.  అలరించాలనే అనుకున్నా_అక్షరాల అమరిక కుదరలేదంతే..!!

4.  ఏ జీవితానికైనా తప్పనివే_ఆటుపోట్లు అలవాటైన సంద్రంలా…!!

5.  మనసును తడుముతూనే వుంటుంది_గురుతులున్న గతం మనదైనప్పుడు..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner