10, జులై 2014, గురువారం

నేను ఓ ఇసుక రేణువునే....!!

చెరిగి పోయిన చిరునామా
చెదరని జ్ఞాపకమై నిలిచినా
ఓ చోట కూర్చాలని...
అటు ఇటు పారిపోతున్న
అక్షరాలను పట్టుకునే లోపలే
అందకుండా జరిగిపోతూ...
పట్టు చిక్కకుండా జారిపోతున్న
ఒరవడిలో ఏరుకుంటున్న
మమతల మంజీరాలు...
మాయమై పోతున్న మనసులకు
మారిపోతున్న మనుష్యులకు
నీటి మీది రాతలుగా నిలిచి....
సాక్ష్యాల సంబంధాలను బందించి
అంపకాల పంపకాలే అవకాశాలుగా
అంపశయ్యల అవశేషాల రోదన....
వినిపిస్తున్నా వినిపించని
మరో దిక్కుకు దారి చేసుకుంటూ
మారుతున్న కాలాన్ని అవకాశంగా
కప్పుకుని అనుబంధాలను దోచుకుంటూ
తప్పుల ఒప్పులను దాచేసుకుని
తమని తామే మోసపుచ్చుకుంటూ
బతికేస్తున్న ఎందరో మహానుభావుల్లో
నేను ఓ ఇసుక రేణువునే....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner