2, జులై 2014, బుధవారం

ఒంటరి నక్షత్రం.....!!

ఆకాశం నుంచి రాలిపండిందో
నక్షత్రం ఒంటరిగా భయపడుతూ
తనేక్కడికి పడిపోతోందో తెలియక
తన చుట్టూ ఉన్న బంధాలను వదలి
అనుబంధాలకు దూరంగా మరలి పోతూ
రాలిపడుతున్న క్షణాలను లెక్కించుకుంటూ
జ్ఞాపకాలను తోడుగా తెచ్చుకుంటూ
మరో చోట తన సహజత్వాన్ని చూపించాలని
ఆరాటపడుతూ రేపటి పై కొండంత ఆశతో
మిణుకు మిణుకుమనే చిన్న వెలుగుని
చీకటిలో చిరు దీపంలా అందరికి వెలుగు పంచుతూ
తను మాత్రం ఏకాంతానికి తోడుగా
వనవాసానికి బయలుదేరింది ఎందుకో మరి...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner