15, జులై 2014, మంగళవారం

గమ్యం చేరేనా..!!

నా దారిలో పోదామంటే
గోదారి అడ్డుగా తగిలింది
వెనుక దారిలో వెళదామనుకుంటే
కృష్ణమ్మ కాపు కాసింది
పక్కగా పోదామంటే
పెన్నమ్మ ఉగ్రంగా దూసుకొస్తోంది
రహదారిలో పోనియ్యని
ఈ లోకానికి దాసోహం కాలేక
మండుతున్న మనసు కొలిమిలో
వేసిన మౌనపు గంధపు చెక్కల వాసన
శ్వాసగా మార్చుకుని బతకాలన్న ఆశను
చిగురింప చేసి రాలిన చోటే సరి కొత్త చివురుగా
రూపుదాల్చాలని తహ తహలాడుతున్న
ఒంటరి రాదారి పయనం గమ్యం చేరేనా..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner