12, జులై 2014, శనివారం

పదిలంగా దాచుకున్నా...!!

వేకువ వెన్నెల పొద్దుపొడుపులో
సింధూరపు మందారాలు శ్రావ్యంగా
సందడి చేస్తూ కనిపిస్తున్న అందాలు
వాటిలో నీ రూపు రేఖలు చూస్తున్నా
కనిపించనేలేదు ఒక్కసారైనా....
జ్ఞాపకాల గతాన్ని గునపంతో గుచ్చి
బయటకు రానీయకుండా బతికేద్దామంటే
గుచ్చుకున్న గాట్ల తూట్లు మాననే లేదు
మరపు మందు వేద్దామంటే కాలమే
దాగి పోయింది కనపడకుండానే అచ్చం నీలానే.....
ఎక్కడో పారవేసుకున్న పాత పుస్తకం
కనిపించింది నీ గురుతులను చెరగనీయకుండా
పదిలంగా అందుకున్నా పాతబడినా ఇంకా
సరికొత్తగానే అనిపిస్తున్న అనుబంధపు
లాలిత్యాన్ని ఆస్వాదించే మధువుగా
మురిపెంగా అందుకున్నాముచ్చటగా
దాచుకున్నా కనిపించినప్పుడు నీకు కానుకగా ఇద్దామని...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner