18, జూన్ 2013, మంగళవారం

ఎటెల్లి పోనుందో...!!

సిత్రాలు చేయకే ఓ చిన్ని మనసా....!!
వి సిత్రమై పోతాదే బతుకునావ...!!
పయనమెటో తెలియక
ఏ దారెటు పోతుందోనని
తిక మక పడి పోతున్నాది....!!
గుబులుగుబులుగున్నాది...!! 
తగిలే దెబ్బలు బాధిస్తున్నా
తప్పని తిప్పలు రెక్కల కష్టం
జానెడు పొట్టకు చాలదాయే....!!
బాదర బంది బరువాయె...!!
గూడు చిన్నబోయే....!!
గుండె  గమ్మునుండే....!!
ఏటో ఎటెల్లి పోనుందో...ఈ బతుకు బండి...!!

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Sharma చెప్పారు...

చాలా బాగుంది .

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు శర్మ గారు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner