27, మే 2015, బుధవారం

అక్షరం కూడా వద్దంటూ......!!

మౌనానికి మాటలు నేర్వాలని ఉన్నా 
భాషకు అందని భావ సంచలనాన్ని
హృదయానికి చేర్చకుండా దారి మళ్లిస్తూ
శూన్యాన్ని చుట్టంగా అప్పజెప్పి
అనంత విశ్వంలో ఆత్మని ఒంటరిని చేసి
కాలానికి కాల్పనికతను జోడిస్తూ
కదిలే చైతన్యానికి పహారా కాయాలనుకున్న
అంతర్లోచనానికి మనో విహంగ వీచికలతో
వింజామరలుగా మారిన మానస మయూరాల
మోహనపు ముగ్ధత్వాన్ని సంతరించుకున్న
మానస సరోవరాన్ని అవలోకించిన మనో నేత్రానికి
మనసుకు భారమైన భావాన్ని దూరంగా తోసేస్తూ
అక్షరం కూడా వద్దంటూ కనిపించింది ఎందుకో....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner