5, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

ఈ జీవితం మొదలయింది....!!

ఖాళీ ఐపోయింది ఎక్కడో
మెదడు పొరల్లోనో, మనసు అరల్లోనో
మొదలైన శూన్యం ఆగలేనంటూ
భావాలను తాకినందుకేనేమో...
అక్షరాలు అస్త్ర సన్యాసం స్వీకరిస్తూ
జ్ఞాపకాలను దారి మళ్లిస్తూ
అనంతానికి చేరువగా చేరిన కలలు
చీకటికి చోటిచ్చి వెలుగుపూలను వెలివేసి
 కాలానికి సంకెళ్ళు వేస్తూ...
నిశబ్దానికి మాటలు నేర్పాలని
ఏకాంతానికి మనసును ఒప్పచెప్తూ
ఒంటరితనానికి రాజీనామా చేసే
ప్రయత్నానికి చెలిమి సవ్వడిని
పరిచయించే అడుగుల తడబాటును
నింపడానికి ఈ జీవితం మొదలయింది....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner