9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

ఏక్ తారలు...!!

1. తారలెన్నయినా_ఏక్ తారలదే తారాపధం
2. ఏక్ తారలతో వైద్యం_నవ్వుల సందళ్ళు నట్టింట
3. వందనాలకు వంగని వైనం_ఆత్మీయతకు తలొగ్గుతూ
4. కవ్వింతలే తారలన్నీ_కలల వాకిళ్ళకు తలుపులు తెరుస్తూ 
5. ఏక్ తారలో గీతా సారాన్ని చూపాలనేమో_అష్టమిన అవతరించింది
6.వలపుల వల్లరులే_తారల సింగారాల నయగారాల్లో
7. అల్లరి పరవళ్ళ ఆటలు_ ఆనందాల సరి జోడిగా ఏక్ తారా సందడిలో
8. పదిలపరచుకున్నాను అనుబంధాన్ని_పది జన్మలకు తోడుగా
9. జ్ఞాపకాల తడి తడిమింది_స్నేహానికి చేరువగా చేయి అందిస్తూ
10. అమాయకత్వంలో ఆహ్లాదం_విడువలేని పసితనపు ఛాయలు
11. నయగారాల నెలవులు_నాలుగేళ్ల సంబరాల ఏక్ తారల అందాలు
12. స్వరాలు ఏడైనా_'సు'స్వరాల సంగమం ఏక్ తారల పుట్టిల్లు
13. ఏక్ తారగా పుట్టినా_ఎల్లలు లేని తారా పధాలు ఈ ఏక్ తారలు
14. వాణీ వీణా నాదాలు_ఆస్వాదించే మనసుల పద సితారలు
15. అక్షరాలే ఆభరణాలు_భావాలకు మెరుగులు అద్దుతూ
16. ఊహల వాస్తవమే_ఏక్ తారా అందాల ఆకృతి
17. పసిడి మొహం చాటేసింది_ఏక్ తారల మేని మెరుపుకు వెరచి
18. ఎందరెదిగినా_తల్లి వేరు ఒక్కటే ఏక్ తారగా

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner