25, జూన్ 2017, ఆదివారం

జీవితాక్షరాలై...!!


జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తూ
గతం వెంబడిస్తూనే ఉంది

గాయం మానిపోయినా 
గురుతుగా మిగిలే ఉంది

దిగులు కన్నీళ్ళుగా మారి
పక్కనే పలకరిస్తూనే ఉంది

రేపటికి రాలే పువ్వులా
నవ్వు నాతోనే ఉంది

ఈ క్షణం నాదని గుర్తుచేస్తూ
ఏకాంతంతో ఎడద నిండింది

మరో మజిలికి సాయంగా
సంతోషం సహవాసం చేస్తానంది

సరిపోయినన్ని అనుభవాలుగా
జీవితాక్షరాలై ఇలా చేరిపోతున్నాయి...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner