7, డిసెంబర్ 2020, సోమవారం

తప్పొప్పులు...!!

నేస్తం, 
          ఒకరికి రాని విద్య మనకు వచ్చునని గర్వము కూడదు. ధనం మూలమిదం జగత్ అన్నది అక్షరాల సాక్షిగా పచ్చి నిజం. ఏం చేస్తాం ప్రపంచమే అలా ఉంది మరి. విద్యను వ్యాపారంగా చూడవచ్చు కాని మంచి చెడు కాస్త ఆలోచించాలి. కృతజ్ఞత చూపడం కూడా మన వ్యాపార ధోరణికి తప్పని భావిస్తే, రేపటి రోజున అమ్మని కూడా అమ్మకానికి పెట్టేస్తామేమెా. ఇష్టపడో లేదా అభిమానంతోనో చేసిన పనికి వెల కట్టలేము. బహుశా అదే కష్టానికి ఫలితం కోట్లలో రావచ్చు. కృతజ్ఞత తెలపడమే నేరమని భావించే వారికి చెప్పగలిగినది ఏమి ఉండదు. ఎవరి కారణాలు వారికుంటాయని సరి పెట్టుకోవడం తప్ప. ఈ కారణం చూపించి నింద వేయడం సరి కాదు. 
         సినిమా వాళ్ళు కొందరు కొందరికి డబ్బు తీసుకోకుండా పని చేస్తారు. అలా అని అందరు వాళ్ళను అందరికి ఊరికినే చేయమని అడగరు కదా. అలాగే ఏ పనైనా అంతే. కొందరి మీద అభిమానంతోనో, ఇష్టంతోనో, పోని మెామాటంతోనో చేయాల్సి వస్తుంది. అదే పని అందరికి చేయలేం కదా. వారికి చేసారు, నాకెందుకు చేయరంటే చెప్పడానికి కారణమే ఉండదా చెప్పండి. 
            మా హిందీ టీచర్ చెప్పిన మాటే గుర్తు చేసుకుంటూ... చెడు జరిగినా అది మన మంచికే... కాలమే నిర్ణయిస్తుంది మన తప్పొప్పులను. విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండా రాసానని అనిపిస్తే పెద్ద మనసు చేసుకుని మన్నించేయండి అందరూ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner