8, డిసెంబర్ 2020, మంగళవారం

మనకో నీతి - తనకో నీతి..!!

     నాయకులూ మీ ప్రాణాలు పదిలంగా కాపాడుకోండి. పిల్లల ప్రాణాలు ఏమైనా మీకనవసరం. మీకు మాత్రం ఎన్నికలు వద్దు కాని పిల్లలకు పాఠశాలలు, కళాశాలలు తెరిచి, పరీక్షలు పెట్టి మీ చేతులు దులిపేసుకోండి. తప్పు మీది కాదులెండి. గుడ్డిగా నమ్ముతూ వెనకేసుకు వస్తున్న మాది. మాకింతే జరగాలి. మీరు మీ మీ పనులు రాజబాటలో పూర్తి చేసుకోండి నాలుగు చిల్లర రాళ్ళు మా మీద విసిరేస్తూ... ఆ మహా ప్రసాదాన్ని మేం ఆనందంగా స్వీకరించేస్తాం. మీ ప్రాణాలు మీరు భద్రంగా కాపాడుకోండి. పిల్లలు ఏమైతే నీకెందుకు?  

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner