1, జనవరి 2013, మంగళవారం

ఏమైందో మరి అప్పుడు నాకు...!!

ఇది చాలా రోజుల క్రిందటి మాట....నాకు బాగా కావాల్సిన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఆయనకి ఏదో తెలియని ఆరోగ్య ఇబ్బంది వచ్చింది...అప్పటికే చాలా రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు..తను ఫోన్ చేసి చెప్పి బాధ పడింది..వాళ్ళు చికాగో లో ఉన్నారు అనుకుంటా అప్పుడు. నేను హంట్స్విల్ లో ఉన్నా...నా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి అప్పుడప్పుడు చర్చ్ కి వెళుతుంటాను..చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలా నాకు వెళ్ళాలని అనిపించినప్పుడు వెళుతుంటాను...నాకు ఆ దేవుడు ఈ దేవుడు అని తేడా ఏం లేదు...ఎక్కడికైనా వెళుతుంటాను..చిన్నప్పుడు పాటల కోసం ఆదివారం చర్చ్ కి వెళ్ళేదాన్ని...సరే అసలు విష్యానికి వస్తే...నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ గురించి బాధ వేసింది...ఎందుకో నా ఫ్రెండ్ రేఖ కి ఫోన్ చేసి మీరు చర్చ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను వస్తాను అని చెప్తే వాళ్ళు వెళ్తూ నన్ను తీసుకు వెళ్లారు...ఎందుకో తెలియలేదు కాని నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు బావుండాలి..ఆ అబ్బాయికి పూర్తిగా తగ్గిపోవాలి...ఇలా వాళ్ళ గురించే అనుకున్నాను..అప్పుడు ఆ టైం లో నా కళ్ళ వెంట నీరు కారుతూనే ఉంది...ఎందుకో తెలియలేదు....ఏమైందో మరి అప్పుడు నాకు...!! ఇప్పటికి అది గుర్తు వస్తే ఎందుకలా ఐందా అనిపిస్తుంది...!!
ఏది ఏమైనా నా ఫ్రెండ్స్ మాత్రం బావున్నారు...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner