18, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

ఓ కన్నీటి చుక్క...!!

జారి పడుతోన్న కన్నీటి చుక్కకేం తెలుసు
తన పయనం ఎక్కడికో...!!
తన తావిని వీడి పోతున్నా
చేరే మజిలి ఎక్కడుందో....!!

విరి పువ్వుల చిరునవ్వుల
కేరింతలు వినిపిస్తుంటే....!!
చటుక్కున బయట పడింది
కలల సంతోషాలు చూద్దామని...!!

ఎటు పోవాలో తెలియక
దిగాలుగా గాలివాటుగా పోతోంది....!!
పాపం దానికేం తెలుసు
బాధైనా సంతోషమైనా ఓ కన్నీటి చుక్కే అని...!!

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Karthik చెప్పారు...

చాలా బాగా చెప్పారు... కన్నీటి విలువ...

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

థాంక్యు ప్రేమ్ గారు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner