10, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

ఏ బంధమెా ఇది..!!

ఏ రెప్పపాటు క్షణంలోనో
ఓ ఉలికిపాటుకు
ఏమరుపాటు కూడదనుకుంటూనే
లిప్తపాటు మరో ఆలోచన
ఆక్రమించేయడం జరిగిపోతుంటే
జారిపోయిన కాలాన్ని పట్టుకోలేక
అది విసిరేసెళ్ళిన ఘడియలకు
గడియ పెట్టడం చేతకాని
అశక్తత నుండి బయటపడలేక
జ్ఞాపకాల సుడులలో తిరుగుతున్న
మనసును మళ్ళించడానికి
అక్షరాల సహవాసం అలవాటై
అదే ఇష్టమైన వ్యాపకమై
విడలేని వ్యసనమైపోతుంంటే
ఆ నిస్సహాయతలోనుండి
నిర్భయంగా వెలువడే
భావాలు వెలువరించే బాధ్యతలు
వేసిన బంధమే ఇదనుకుంటా..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner