29, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

ద్విపదలు...!!

1.  అలరించడం ఆత్మీయత లక్షణం
అక్షరాలకు అలవాటైన అల్లికై...!!

2.   మాలను ఏర్చికూర్చడంలోనే పనితనమంతా
అక్షర భావాలు  అల్లుకుపోతానంటుంటే..!!

3.   అక్షరాలనే అటుా ఇటూ మార్చుతున్నా
అర్థవంతమైన పదబంధాల అమరిక కోసం..!!

4.   ఆదరించిన అక్షరం
ఆదమరచిన ఆకాంక్షలకు అన్యాపదేశంగా దిశానిర్ధేశంజేస్తూ..!!

5.   గురుతుల్లో మిగిలిన జ్ఞాపకం
గుండెను తట్టి లేపిందిలా...!!

6.  గతమైనా..ఘనమైన జ్ఞాపకమది
గుప్పెడు గుండెకు ఆధారమై...!!

7.   సంతోష సాగరానికి ఆహ్వానించాను
కన్నీటి జలపాతాలకు సాంత్వననీయడానికి..!!

8.  వ్యసనమని వదిలేద్దామనుకున్నా
విడువ లేని వ్యాసంగమైనావని తెలియక...!!

9.   పరిచితులమే ఎప్పుడూ
మనసునొదలని అక్షర భావాల పలకరింతలతో...!!

10.   ముసుగులక్కర్లేని బంధమిది
అపరిమితంగా అల్లుకుంటూ...!!

11.   నా అక్షరాలు బ్రహ్మాస్త్రాలై కట్టిపడేస్తాయి
వాటికి అణుకువ, అహం తెలుసు..!!

12.  నిశ్శబ్దమెప్పుడూ చప్పుడు చేస్తూనే ఉంది

గురుతులుగా మిగిలిన నీ జ్ఞాపకాలతో...!!

13.    శిథిలాలలోనూ చిరపరిచితమే

చెదిరిన మనసులో స్థిరమైన జ్ఞాపకమై...!!

14.  అక్షరాలను ఆవహించింది

కనుమరుగైన బంధమైనా చేతిస్పర్శగా చేరువౌతూ..!!


15.    పక్కనే ఉన్నా చూడవెప్పుడూ

నీ చూపులెప్పుడూ సుదూరానే..!!

16.    నన్ను అనుసరిస్తావనుకున్నా

అనుకరిస్తావని తెలియక...!!

17.   వియెాగము విరహమూ చుట్టాలనుకుంటా

పర్యవసానం పరమార్థం తెలిసినా...!!

18.   గురుతుకు నువ్వో నెలవే

గుప్పెడు గుండెకు ఆలంబనగా..!!

19.   పదాల కూర్పు కుదరడంలేదు

అక్షరాలనెలా రాయాలో తెలియనందుకేమెా...!!

20.  అమ్మ పంచిన ఆత్మీయతే అది

అందుకే ఆ పిలుపుకంత కమ్మదనం..!!

21.   యుగాల నిరీక్షణ

క్షణాల్లో మాయమైపోతూ...!!

22.  కొన్ని మౌనాలంతే

మాటలు అక్కర్లేకుండా మనసుని పరిచేస్తూ..!!

23.   సమస్యలెప్పుడూ చుట్టాలే

చెప్పాచేయకుండా వచ్చేస్తూ..!!

24.   కొన్ని చీకట్లంతే

అదాటున ఆశల నక్షత్రాలను  లెక్కలేయమంటూ..!!

25.   అనంతం తానైతేనేమి

నాకు అందనప్పుడు...!!

26.   అన్ని అక్షరాలు అంతే

అలసటెరుగని అమ్మలా లాలిస్తూ...!!

27.   విశేషమేమి లేదు

విషయమే తానైనప్పుడు...!!

28.   అక్షరాల్లో చూపించేద్దామన్న ప్రయత్నమే

అకారంలేని మది సవ్వడిని...!!

29.  ప్రాణం పోస్తున్న అక్షరాలు

వెతలను వెన్నెలకు జారవేస్తూ...!!

30.  వెతకనక్కర్లేదంటున్నా నీకోసం

అక్షరాలను వెంబడిస్తున్నది నువ్వేనని తెలిసి..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner