3, నవంబర్ 2020, మంగళవారం

ఆంధ్ర ఆడపడుచు అమెరికాలో  ప్రాజెక్ట్ లో పాత స్నేహితులను కలవటం ... చుట్టాలకు వీసా స్టాంపిగ్ ప్రాసెస్ ...

నా అమెరికా కబుర్లను ప్రచురిస్తున్న ఆంంధ్రాప్రవాసి డాట్ కాం వారికి, రాజశేఖర్ చప్పిడి గారికి మన:పూర్వక ధన్యవాదాలు

.. ఆంధ్ర ఆడపడుచు అమెరికాలో  ప్రాజెక్ట్ లో పాత స్నేహితులను కలవటం ... చుట్టాలకు వీసా స్టాంపిగ్ ప్రాసెస్ ...

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner