19, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

జీవన మంజూష జనవరి 2022

నేస్తం,

           ప్రపంచంలోనికి ప్రతి ఒక్కరం ఒంటరిగానే వస్తాంఒంటరిగానే పోతాంమహాయోధుడు అలగ్జాండర్ చనిపోయే ముందు చెప్పిన మాటల్లో ఎంత సత్యముందోగమనించండితనను సమాధి చేసేటప్పుడు తన చేతులను పైకి పెట్టి వుంచి సమాధిచేయమన్నాడటదాని అర్థం ఈపాటికి అందరికి తెలిసే వుంటుంది కదాఎంతసంపాదించినావిశ్వవిజేతగా నిలిచినా పోతూ ఏమి తీసుకుపోలేముఉత్తి చేతులతోవెళిపోవాల్సిందే అన్న సత్యాన్ని నలుగురికి తెలియజెప్పడానికి అలా తన చేతులను పైకివుంచి సమాధి చేయమన్నాడు

      మనకు అన్ని తెలిసినా బ్రతికినన్నాళ్ళు మనకు అది లేదని ఇది లేదని తాపత్రయపడుతూనే వుంటాంఅవసరాలకు డబ్బులు కావాలికాని మన అవసరమే డబ్బుగామారిపోయింది ఈనాడుప్రతి బంధమూ డబ్బుతోనే ముడిబడిపోయిందినైతికవిలువలు నశించి పోతున్నాయినాగరికత ముసుగులో అనాగరికత పురుడు పోసుకునిమర్రి ఊడలుగా బలంగా పాతుకుపోతోందిఏవైపు చూస్తున్నా బలహీనమౌతున్నఅనుబంధాలే తప్ప బలపడుతున్న మానవ సంబంధాలు కనబడటం లేదు.

        ఒకే ఇంటిలో ఉంటున్నాఅపరిచితులుగా భార్యాభర్తలుపిల్లలుమిగిలిపోతున్నారంటే..తప్పు ఎక్కడ జరుగుతోందికుటుంబ సంబంధాలలోనాఆధునికతను సంతరించుకున్న వ్యవస్థలోనాలేదా మూలాలను మరచిఅందలాలనుఅందుకున్న మనిషి ఆలోచనలదాఆధునిక విజ్ఞానంలో మనిషి ఎంత పురోగతినిసాధించినా నేటికీ తగ్గని గృహహింసలకు కారణాలను కనుగొనలేక పోతున్నాంకనీసం హింసలను బయటికి కాకపోయినా కన్న తలిదండ్రులకు కూడా చెప్పుకోలేని దుస్థితిలోఎందరో గృహిణులు మన సమాజంలో ఉన్నారుప్రపంచంలో ఎవరినోమనముద్దరించనక్కర్లేదుమన చుట్టు జరుగుతున్న ఎన్నో సంఘటనలకు సాక్షులుగామిగలకుండా కాస్త మానవత్వం మనలో ఉందని మనకి మనం చెప్పకోగలిగితే చాలు

        ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూడకుండాతడబడి తడబాటుకుగురౌతున్న కొన్ని బతుకులకైనా మాట సాయమోమనిషి సాయమో చేయగలిగితే చాలుకదా..!!
0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తెలుగులో రాయడానికి www.lekhini.org కి వెళ్ళండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner