11, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

ద్విపదలు..!!

1.  ఆస్వాదిస్తున్నా నీ చెలిమిని
మదిని నింపిన మౌనంలో...!!

2.  మనసు చెప్పింది
నీ మౌనాన్ని మాటల్లో తెలపమని...!!

3.  అలరించా అక్షరాన్ని
మౌనాన్ని ఛేదించాలని...!!

4.  చమత్కారానికి తెలిసింది
మౌనానికి మాటలెరుకని...!!

5.  మాటల గలగలలు
మౌనాక్షరాల చెలిమి సంగతుల సవ్వడులు...!!

6.   మౌనం అలిగింది
మనసు నీ మాయలో పడిపోయిందని...!!

7.  వీడను ఎన్నటికి
వాడని మన చెలిమి సాక్షిగా...!!

8.  వెలుతురు వాకిలికి వర్ణాలద్దుతున్నా
వెన్నెల పూలను పూయించాలని..!!

9.   మేలిముసుగు తొలగించా
పన్నీట స్నానమాడిన మనసని  తెలిసి....!!

10.  కలల రాదారి రమ్మంటోంది
కలవరాలను వదలి కరిగిపొమ్మంటూ...!!

11.  నీ మానసాన్ని తాకినందుకేమెా
ఈ చెలిమి పరిమళాలు...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner