20, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

అంతర్లోకాలు....!!

కనిపించని లోకాల్లో
వినిపించని కథనాలు

తెరచిన రెప్పల్లో
తెలియని భావాలు

మూసిన గుప్పిట్లో
దాగిన సూర్యోదయాలు

వెలితి పడుతున్న బంధాల్లో
వెతల సంకలనాలు

గతించిన గతాల్లో
గమనించలేని గురుతులు

అలసిన ఆత్మ నివేదనల్లో
మిన్నకుండి పోయిన అంతర్లోచనాలు....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner