14, జూన్ 2021, సోమవారం

బతికేద్దాం...!!

అవసరార్థం అనుబంధాలు
మనవైనప్పుడు
మాటా మంచికి
మన మధ్యన చోటుందా?

మెుక్కుబడి పలకరింతల
ప్రహసనాలు 
రోజూ పరిపాటై పోయినప్పుడు
ఆత్మీయతకు అర్థం ఎక్కడా?

ధనానుబంధాలుగా 
రూపుదిద్దుకున్న
రక్తపాశాల నడుమ
బుుణానుబంధాలకు తావెక్కడా?

ఏదేమైనా 
ఎవరెలా ఉన్నా 
మన అవసరాలు మనకు ముఖ్యం
మిగతావన్నీ మనకెందుకు?

నీతి నిజాయితీలంటూ
విలువలు వ్యక్తిత్వాలని 
పద్ధతుల గురించి ప్రవచనాలివ్వడం మానేసి
పెద్దరికపు అహంకారంలో గుడ్డిగా బతికేద్దాం...!! 
 

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner