18, జూన్ 2014, బుధవారం

వివరాలు తెలుపండి...!!

చనిపోయాక శరీరాన్ని తగలబెట్టడం పూడ్చడం ఇలా కొన్ని మన సంప్రదాయాలు మనతో పాటుగా వస్తున్నాయి...చనిపోయాక శరీరాన్ని దానిలో పనికి వచ్చే భాగాలను ఎవరికైనా ఇచ్చేసి మిగతా దానిలో నేను పడుతున్న ఇబ్బందులకు కారణాలు కనుక్కోగలిగితే మరొకరు ఆ ఇబ్బందితో బాధ పడరు కదా...!! ఇక్కడ దానం చేయడం అనడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు...కొన్ని అంతు చిక్కని వ్యాధులకు మందులు కనిపెట్టడానికి ఇచ్చేయాలని ఉంది....డబ్బులకు అమ్ముడు పోకుండా మంచి రిసెర్చ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో మీకెవరికైనా తెలిస్తే చెప్పరూ....!! ఎప్పుడో  ఒక సారి ఎలాగు చనిపోతాం...చనిపోయాక కూడా ఇలా ఉపయోగపడాలని నా కోరిక...!! అమెరికాలో అయితే మంచి మంచి రిసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి...మన దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నాయో వివరాలు తెలుపండి...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner