25, జూన్ 2014, బుధవారం

నీ చెలిమి కోసం......!!

మంచుపూల గంధాలు ముసిరిన చీకట్లు
వేకువ పొద్దుని అడ్డుకోలేని రాతిరి అందాలు
తోలి ఝాము సోయగాలు చూసి చూడనట్లు
చూసే చీకటి చీరలో దాగిన తారల వెలుగులు
మరుగున పడిన ముచ్చట్ల జ్ఞాపకాలు తిరిగి
వచ్చిన ఆ క్షణాలు మరువ తరమా...!!
చెలిమి చేసిన తీపి గాయాలు దాచిన
మదిని అడిగిన చెప్పిన మౌన భాష్యాలు
వినగలిగిన మనసుకి అంతులేని అద్భుత
ఆనందపు తీరాన్ని తాకిన స్మృతి కలశాలు
మరు జన్మకు దాచుకునే మధుర సంతకాలు...!!
పగిలిన శకలాలు గుచ్చిన గాయాలు గుర్తుచేస్తున్నా
ముక్కలైన మనసు అద్దాన్ని పోగు చేసి కూర్చినా
కనిపించి కనిపించని తిమిరపు నక్షత్రాల వెలుగులో
రాలేని కన్నీటి సంద్రాల నడుమ దాగిన ఆ భాష్పపు
భాషను అందుకోగలిగే నీ చెలిమి కోసం......!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner