26, జూన్ 2014, గురువారం

నిజం కాని స్వప్నంలో.....!!

నిన్ను విడిచినా నన్ను వీడిపోని
నీ జ్ఞాపకాల కుసుమాల మాలలు
ప్రతి క్షణం నను వేధిస్తూనే ఉన్నాయి
నువ్వెందుకు వదలి పోయావో తెలియక
మరచి పోవాలని అనుకున్న ప్రతిసారీ
మరీ మరీ తలపుల్లో తారాడుతున్నావు
వలపు సంకెళ్ళు వేసి బంధించి వదిలావు
నీ ప్రేమ మత్తుని మరువలేకున్నా ఎందుకో...!!
నీకు తెలిసినా నాకు దూరంగా నువ్వెళ్ళినా
నీ మధుర గురుతుల మమతలు మరచి పోలేని
ఈ జీవితానికి మళ్ళి నీ రాక...
ఎంత బావుంది కదూ ఇలా అనుకోవడం
నిజం కాని స్వప్నంలో అనుక్షణం నీకోసం
ఎదురుచూస్తూనే గడిపేస్తున్నా రాని నీ కోసం...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తెలుగులో రాయడానికి www.lekhini.org కి వెళ్ళండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner