20, ఫిబ్రవరి 2015, శుక్రవారం

మణి మాలికలు...!!

 1.  విరహానికి ఎందుకో అంత వగపు
  నీ ప్రేమకు దూరంగా తారాడుతున్నందుకేమో
2. నిరీక్షలోనే ఉన్నా
  నీ విరహంతో వేగలేక
3. విరహం వేధిస్తోంది
నా చెంతన నువ్వు లేవని

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner