16, మే 2019, గురువారం

గుర్తుకే రావు..!!

ఎప్పుడూ
నువ్వు గుర్తుండటానికి
గతానివి కావు
జ్ఞాపకానివి కాదు
మరిచిపోవడానికి
మారు పడటానికి
క్షణాల పరిచయము లేదు
మరుక్షణం దాటిపోవడానికి
యుగాల తరబడి
నిరీక్షణ అనుకోవడానికి
జన్మబంధమై చెంత చేరిన
వాస్తవమైన ఆత్మానుబంధమైతే
మరపుకు తావెక్కడ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner